หมวดหมู่ : จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ : ขออนุมัตินำร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding )
โดย : phayao
อ่าน : 168
อังคาร ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พิมพ์